Kariera

Jesteś zainteresowany pracą czy praktykami u nas? Zapraszamy - wyślij swoje CV na adres kariera@pwr.agro.pl

Prosimy o dodanie adnotacji w e-mailu: Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Metalowej 5 (60-118 Poznań) w celu realizacji procesu przyszłych procesów rekrutacyjnych.


Administratorem danych osobowych, jakie dostarczają nam Państwo w związku z rekrutacją jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych w procesach rekrutacyjnych znajdują się w klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy.